O kancelarii

Nasze kancelarie są profesjonalnym podmiotem prawnym specjalizującym się przede wszystkim w świadczeniu usług prawnych dla firm sektora MŚP w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej.

Naszą ofertę kierujemy również do Klientów, którzy potrzebują prawnika komunikującego się w języku angielskim, niemieckim, węgierskim lub włoskim. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną ich bieżącej działalności gospodarczej. Każdy z naszych prawników specjalizuje się przy tym w ściśle określonych dziedzinach prawa. Śmiało możemy Państwa zapewnić, że nie ma gałęzi prawa, która pozostawałaby dla nas obca i w której nie mielibyśmy bogatego doświadczenia.
 

 

Specjalizacje

W naszej praktyce szczególne miejsce zajmują:

 

prawo nieruchomości

Doradztwo i pomoc we wszelkich  aspektach związanych z nabywaniem, sprzedaży, lub najmem nieruchomości

 

prawo spółek

Przygotowywanie umów handlowych, zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, obsługa prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

prawo pracy

Reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz jego ustaniem
 

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Doradztwo na rzecz zamawiającego, jak i wykonawcy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności pomoc w przygotowaniu ofert oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

prawo karne

Profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych

prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej, zarówno w procesach sądowych, jak i postępowaniach mediacyjnych

 

Nasi klienci

Klientami Kancelarii są przedsiębiorstwa działające w sektorze obrotu nieruchomościami,
pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, branży odzieżowej i w szeroko rozumianej branży usług.
Do tej pory zaufali nam m. in.:

Nasz zespół

Każdy z naszych prawników specjalizuje się przy tym w ściśle określonych dziedzinach prawa.W skład Zespołu wchodzą:

 

Laszlo Schlesinger

adwokat

 


adw. Laszlo Schlesinger - w 2006 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku ukończył również prestiżową Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Uczestnik Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego organizowanych przez Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotny uczestnik konferencji naukowych (w tym zagranicznych). W 2010 roku ukończył aplikację adwokacką organizowaną przez Izbę Adwokacką w Toruniu. Równolegle odbywał również aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Toruniu. Swoje doświadczenie zdobył podczas współpracy z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi i znanymi organizacjami pozarządowymi skupiającymi się na działalności pro publico bono (m. in. Polska Akcja Humanitarna i Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i prawa handlowego, w tym prawa korporacyjnego.

 

 

Remigiusz Rasmus

adwokat

 


adw. Remigiusz Rasmus - w 2008 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował również na Georg – August Universität w Getyndze (Niemcy). W 2008 r. rozpoczął aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku, którą kontynuował w Izbie Adwokackiej w Toruniu. Egzamin adwokacki złożył w 2012r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w znanych kancelariach adwokackich w Gdyni i w Toruniu. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką Jest autorem publikacji z zakresu prawnokarnej ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności karnej za naruszenia praw pracowniczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, prawie pracy oraz w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej. Biegle włada językiem niemieckim.

 

 

Aleksandra Rezulak

Kierownik Administracyjny w Toruniu

 


Aleksandra Rezulak - w 2011 r. ukończyła studia geograficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na specjalizacji Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne. Szlify w bezpośredniej obsłudze naszych klientów zdobywała w ramach pracy w Telekomunikacji Polskiej oraz podczas licznych staży i w uznanych ośrodkach administracji państwowej

 

Sylwia Stefanowska

aplikant radcowski

 


apl. radc. Sylwia Stefanowska - w 2014 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w sądzie i kancelariach radcowskich, a następnie rozpoczęła pracę jako pełnomocnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W styczniu 2016 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Interesuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawem cywilnym i rodzinnym. 

 

 

Marta Zdziarska

aplikant radcowski

 


apl. radc. Marta Zdziarska - w 2011 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. podczas praktyk w toruńskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Ponadto pracowała ponad 7 lat w dziale zamówień publicznych w jednej z międzynarodowych spółek. W styczniu 2016 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Interesuje się w szczególności  prawem karnym jak również prawem zamówień publicznych, ze względu na długoletnie doświadczenie w pracy po stronie wykonawcy.

 

 

Katarzyna Schlesinger

asystent prawny

 


Katarzyna Schlesinger – kierownik działu obsługi klienta, odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z klientami naszej Kancelarii oraz dbanie o komunikację z nimi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako menadżer w jednej z większych firm odzieżowych oraz w największej w regionie placówce leczniczej. Biegle włada językiem węgierskim.

 

 

Wioleta Kalisz

Aplikant adwokacki

 


apl. adw. Wioleta Kalisz – w 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w kancelariach komorniczych w Toruniu oraz kancelarii adwokackiej w Olsztynie. W styczniu 2018 roku rozpoczęła aplikację adwokacką organizowaną przez Izbę adwokacką w Toruniu. Interesuje się prawem cywilnym, a także prawem handlowym oraz zagadnieniami prawa karnego. 

 

Referencje

 •  

  Współpracę z kancelarią oceniam bardzo wysoko – zarówno w zakresie konkurencyjności cenowej, terminowości oraz jakości świadczonych usług.

   

   

  Mariusz Kloc

  Prezes Spółki

 • Wysoki poziom usług kancelarii powoduje, że możemy rekomendować kancelarię jako godnego polecenia partnera do współpracy w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstwa.

  Ważne jest dla nas nastawienie kancelarii na poszukiwanie rozwiązań prawnych jak najlepiej odpowiadających naszym potrzebom biznesowym, oraz dobrą komunikację z zespołem kancelarii.

   

  Marcin Urban i Waldemar Biegalski

  Członkowie Zarządu
 •  

  Rzetelność, dociekliwość, skrupulatność, duże zaangażowanie  na wszystkich etapach prac oraz wysoki poziom merytoryczny pracowników to cechy, którymi wyróżnia się Kancelaria.

   

   

  Joanna Lenczewska

  Lekarz

Pro Publico Bono

PRO PUBLICO BONO

Wspieranie rozwoju edukacji prawniczej - kancelarie organizują praktyki dla studentów prawa.

Bieżące wsparcie prawne organizacji z sektoru NGO's. W tym zakresie kancelarie współpracują z szeregiem organizacji pozarządowych, angażując się w ich aktywność statutową, mając na celu wspieranie różnorakich inicjatyw społecznych ukierunkowanych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

Kontakt

 

Kancelaria Adwokacka
ul. Broniewskiego 6/145
87-100 Toruń
tel. +48 56 471 44 84
e-mail: biuro@kancelaria-schlesinger

Oddział w Nowym Mieście Lubawskim
ul. 3 Maja 1/1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

adw. Laszlo Schlesinger
tel. 506 097 087
e-mail: laszlo.schlesinger@kancelaria-schlesinger

 

adw. Remigiusz Rasmus
tel. 608 889 197
e-mail: remigiusz.rasmus@kancelaria-schlesinger

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Drogi Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Remigiusz Rasmus prowadzący Kancelarię Adwokacką w Toruniu (87 – 100) przy ul. Wł. Broniewskiego 6/145 i Laszlo Schlesinger prowadzący Kancelarię Adwokacką w Toruniu (87 – 100) przy ul. Wł. Broniewskiego 6/145,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą/są przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/ Panem umów, przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą/są sądy, organy administracji publicznej, osoby fizyczne i prawne, którym udostępnienie danych jest konieczne dla realizacji zawartej umowy lub wykonania działań zmierzających do jej zawarcia.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji zlecenia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania tych negocjacji i rozmów. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w określonej sprawie Z poważaniem Kancelaria Adwokacka Adw. Laszlo Schlesinger i Adw. Remigiusz Rasmus

 

Drogi Użytkowniku,

Korzystanie ze strony internetowej www.prospan.pl wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody